Еспресо

Направете едно еспресо със 7 гр. финно смляно, добре пресовано кафе Saquella.
Иползвайте затоплена и подсушена чаша Saquella за еспресо, за да се разгърне аромата на кафето.
Идеалното еспресо е 25 мл. с време на перколация 25 секунди.